duktigheten

| | Comments (0)

Det är märkligt att jag som trampar så mycket på mig själv så ofta för att bli sedd, älskad och att omdömet om mig skall vara att jag är bra och duktig, helst helt fantastisk... ändå inte uppnår allt det där. Inte KÄNNER att jag ÄR allt det där. Kanske kämpar jag år fel håll, kanske kan jag bara bli helt fantastisk om jag står upp för mina egna behov och önskemål?

Jag är i en fas i livet där jag faktiskt blir jävligt sur av att inte bli erbjuden det jag behöver. Det finns inte ork och tålamod längre - det finns inte alltid marginaler för att vara storsint. SÅ istället för att leva det liv jag vill så har jag blivit en otrevlig typ som inte duger nått till. Detta är inte tillräckligt.

Att JAG är otillräcklig är en sak - det har ju med mitt val av ambitionsnivåer att göra - men att livet i sig känns otillräckligt är ett felslut. Jag behöver tänka om och tänka rätt. Eller GÖRA om och GÖRA rätt - för det är bara genom att göra som man kan få saker att hända på riktigt. So help me God.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Linda published on November 17, 2008 12:25 PM.

Mat och beroende was the previous entry in this blog.

ett år is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01