Lite Lätt Lamslagen

| | Comments (0)

Fick idag veta att en nyfunnen vän som det klickat med direkt, men som jag först nu har haft en riktig möjlighet att börja umgås med har fått veta att hon har en tumör i huvudet.

Hennes pojk fyller ett år strax efter våra pojkar. Tankarna och chocken är förstås kraftfull i hennes och hennes familjs liv - men jösses vilka ringar på vattnet varje människa ändå gör i sin omgivning.

Jag kan inte för mitt liv säga att det finns en mening med all skit som händer i världen och allt elände, sorg och lidande som kan drabba en människa. Men samtidigt känner jag att även om det inte finns en mening som sådan, lika lite som det finns en mening med att jag låter en fluga flyga, men dödar en annan... så...

Det där som sägs på gudstjänster när de talar om församlingsmedlemmar som dött "som en påminnelse om vår dödlighet..". Det är ju verkligen så det fungerar. Elände är som en påminnelse om att vi inte har så himla mycket att säga till om i det stora hela. Det är också en påminnelse om att skärpa till oss. Man kan inte bete sig hur som helst mot människor som går igenom svåra saker, man måste bli sitt allra bästa jag.

Och på det sättet kanske det skulle behövas ännu mer elände här i världen för det är fortfarande alltför vanligt att inte tycka att det egna beteendet spelar så stor roll. Och det är alltför lätt att bli bekväm och se som sin största uppgift att få en schysst frisyr - helst före man går hemifrån.

Livet är mycket mycket större än så.

Och vi alla betyder oändligt mycket mer för varandra än vad vi till vardags föreställer oss.

I min kampanj för att bli den jag vill vara och inte bry mig så mycket om vad jag borde och vad andra uppfattar om saker så skall jag nu börja be.

Måtte denna fantastiska människa få leva frisk och lycklig i många många år till och måtte mina barns lekkamrat få växa upp med sin underbara mamma fysiskt närvarande och bekräftande i det han gör. Hjälp mig att förstå hur jag kan underlätta och finnas för dem i denna svåra tid. Amen.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Linda published on October 24, 2008 2:19 PM.

Ett gott skratt förlänger livet was the previous entry in this blog.

Om en Skilsmässa is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01