Ett gott skratt förlänger livet

| | Comments (0)

I boken "Lev enklare" av Gisela Linde säger författaren något om att vi ofta skall vara så kritiska och negativa, som om vi på något sätt var duktigare om vi kunde genomskåda saker - men varför? Det är ju faktiskt roligare att ha lite mer öppna sinnen och ta emot världen som den är.

Jag lider en del av det där, är himla rädd för att inte vara duktig och inte vara smart. Det är det värsta skällsordet, kanske skulle det ta, just för att det stämmer?

 

Samtidigt är det så mycket som blir roligt. Jag tror att min humor ibland handlar om att associationerna går i korkade banor som jag tycker är fantastiskt roligt.

 

Som nu när vi haft hantverkare högt och lågt iom vår tillbyggnad. Både i den nya toaletten och i det nya badrummet har de lämnat en nyckel på fönsterbrädan. Vart går den? Kanske till vattenlåset!!!???  :D

 

Eller som idag när jag var ute och gick och det stod några neonkillar och bilade upp asfalt längs mitt gångstråk. Vad är det ni skall göra? undrade jag - som vant mig vid att man som småortsbo får vara precis hur nyfiken som helst. Vi skall lägga ny asfalt bara, svarade killen (snygg var han också, btw). Det har bara varit kall-asfalt här tidigare och nu skall det bli riktig varm-asfalt.

-Jaha, sa jag, ja det blir ju gott nu till vintern! :D 

 

Han tyckte att jag skulle göra mig i asfaltsbranschen - det skrattade vi gott åt.

Så jag har faktiskt skrattat idag! (=bra magträning också=slipper att göra sit-upsen som jag ändå inte skulle gjort)

 

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Linda published on October 23, 2008 5:35 PM.

Det är viktigt att ha kul was the previous entry in this blog.

Lite Lätt Lamslagen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01