En revolution...

| | Comments (0)

... nåja, revolution är ju ett ganska stort ord - men låt säga aha-upplevelse...

Den fick jag när jag skummade "vilja välja verklighet: en bok om personlig effektivitet" av Lars Wiberg. Han skriver där att det inte bara gäller att veta vad man vill, utan också och lika hög grad att bestämma sig för vad man INTE skall göra - det är hemligheten bakom att nå sina mål.

Kunde ingen ha sagt det liiite tidigare?

För mig har det alltid tett sig som en positiv sak detta med simultankapacitet. Det där skojet om att kunna tugga tuggummi och gå samtidigt och därför vara någon slags högre graderad homo sapiens... Jag skulle nästan tro att simultankapacitet är ett av vår tids fördärv. Att vilja göra allt samtidigt och tro att det GÅR att göra allt samtidigt - helst NU och egentligen borde man för all del redan ha gjort det... Det känns som roten till den där blinda fläcken som vägrar ta in att det är en vägg föröver - dags att väjja!

Jag är en person som aldrig når mina mål.

Jag har däremot inte kopplat det till att jag vill för mycket. Som i sig låter positivt. Utan bara till att jag är kass på att prioritera, vilket inte låter lika positivt men kanske i själ och hjärta är samma sak. Jag tycker att mycket är värdefullt och viktigt och då blir det liksom som det blir.

En annan aha-upplevelse osm jag förmodligen behöver få ett antal gånger till innan den går in är att det inte är BEKVÄMT som är det mest eftersträvansvärda här i världen. Det finns andra saker... som skulle gynna mig mer.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Linda published on October 27, 2008 5:17 PM.

Om en Skilsmässa was the previous entry in this blog.

Måste man döda bara för det... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01