citat om syskon

| | Comments (0)

"Mamma säger att jag är svartsjuk på Simon, men det är inte sant. Det är bara helt vanligt hat." Ingrid 8 år

 

"Om jag är dum får jag gå in på mitt rum och tänka på mina synder. Min synd är att jag slår min tradiga lillebror. Han förtjänar det." Ronnie, 8 år

"Ett syskon är någon som man både älskar och hatar. En väldigt kär skitunge, helt enkelt." Filip, 7 år

 

Hämtade från:

"Äldst, yngst eller mittemellan: Din placering i syskonskaran och hur den påverkar dig" av Elisabeth Schönbeck

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Linda published on October 30, 2008 4:52 PM.

Måste man döda bara för det... was the previous entry in this blog.

Apropå dåligt självförtroende is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Powered by Movable Type 4.01